Informace o semináři CSR

Společenská odpovědnost organizací – Univerzity spoluvytvářejí svou zemi

III. ročník semináře pořádaného ČZU společně s VŠE a UK

Cílem semináře je poskytnout vědeckým pracovníkům a odborníkům z komerční i neziskové sféry platformu pro společné setkání a sdílení zkušeností v oblasti CSR. Seminář je zaměřen na nefinanční reporting, na jeho možné strategie, nástroje a další postupy jak v podnicích tak v prostředí univerzit. Součástí semináře je také představení výzkumu v oblasti nefinančního reportingu CSR a SW nástroje pro tuto oblast v podobě webové aplikace (www.csr-reporting.cz).

Místo konání

  • Centrum ekonomicko-manažerských studií II
    Provozně ekonomická fakulta
    Česká zemědělská univerzita v Praze
    Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol
  • Mapa: CEMS II na PEF ČZU

Doprava

  • Autobusem č. 107 nebo 147 ze zastávky Dejvická do zastávky Zemědělská univerzita
  • Možnost využití parkovacích míst v areálu univerzity (parkoviště pro hosty)